Kancelarie Prawne – Grupa Kancelarii Graneccy

Weronika Granecka, radca prawny

– osoba reprezentująca i zarządzająca Oddziałami w Katowicach

W roku 2021 uzyskała pozytywny wynik egzaminu radcowskiego. Ścieżkę swojej kariery rozpoczęła od studiów na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy. W tejże pracy zajmowała się bieżącą obsługą prawną komórek merytorycznych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie udzielanych zamówień publicznych, jak i realizowanych umów o zamówienie publiczne.

Obecnie, radca prawny praktykę zawodową wykonuje samodzielnie oraz zarządzając i reprezentując Grupę Kancelarii Prawnych Graneccy.

W codziennej pracy zajmuje się prawem administracyjnym, prawem gospodarczym oraz windykacją należności. Usługi prawne świadczy również w języku angielskim. 

Dnia 16 listopada 2021 r. uzyskała wpis na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach.

Równolegle, radca prawny koordynuje działalność podmiotów o profilu inwestycyjnym, w ramach których wykonuje kompleksową obsługę korporacyjną, oferuje wsparcie przy projektach biznesowych oraz świadczy doradztwo prawne w zakresie prawa nieruchomości, uprawnień lokatorskich czy wspólnot mieszkaniowych.