Kancelaria Radcy Prawnego Artura S. Graneckiego

Artur S. Granecki

Radca prawny od 2001r., wykonuje obsługę prawną od 1994r. w administracji rządowej (naczelne i centralne organy administracji publicznej), samorządowej i w korporacjach, w tym międzynarodowych.

Posiada bogatą praktykę procesową w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w sprawach zamówień publicznych, podatkowych dotyczących podatku VAT i z zakresu i ochrony środowiska.

Prowadził szkolenia dla Urzędu m.st. Warszawy, Unii Metropolii Polskich i Konfederacji Lewiatan w zakresie mediacji oraz ekspert Unii Metropolii Polskich w zakresie mediacji administracyjnych, reprezentował jako ekspert Unię Metropolii Polskich w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamów publicznych.

Mediator wpisany na listę Stałych Mediatorów: Sądu Polubownego – Prokuratorii Generalnej RP, Konfederacji Lewiatan, przy KNF, Sądu Okręgowego w Warszawie i Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Kancelaria Radcy Prawnego Artura S. Graneckiego działa od 2001r.

Od początku swojego funkcjonowania Kancelaria świadczy usługi stałej oraz doraźnej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców (w tym deweloperów), instytucji publicznych oraz osób fizycznych.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe mec. Artura S. Graneckiego w zakresie obsługi średnich i dużych przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracy w komórkach zajmujących się obsługą prawną szeregu instytucji publicznych pozwoliły na osiągnięcie profilu specjalizacji Kancelarii w takich dziedzinach, jak prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo finansów publicznych, prawo cywilne, prawo ochrony środowiska i prawo odpadowe.

Stale pogłębiana wiedza prawnicza, sprawdzana w codziennej, długoletniej praktyce wzbogacona o doświadczenia mediacyjne, pozwala na skuteczne osiąganie celów wyznaczanych przez klientów Kancelarii, w szczególności w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej.