1. Kontakt z Mediatorem – złożenie wniosku o mediację, wniosek mogą złożyć obie strony lub tylko jedna strona, jeżeli wniosek złożyła jedna strona, mediator kontaktuje się z drugą stroną w celu  mediacji.

2. Ustalenie terminu spotkania wstępnego – mediacje odbywają się na ze stronami lub indywidualnie z każdą ze stron, istnieje  możliwość przeprowadzenia mediacji za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (telefonicznie lub za pomocą internetu).

3. Spotkanie wstępne – strony sporu przedstawiają stanowiska i oczekiwania.

4. Posiedzenie mediacyjne – spotkanie stron sporu z mediatorem w celu ustalenia treści ugody.

5. Zawarcie ugody – potwierdzającej poczynione uzgodnienia.

6. Złożenie ugody w sądzie –  w celu zatwierdzenia ugody i nadania klauzuli wykonalności, jeżeli strony upoważnią do tego  mediatora.

 

Kancelaria Mediacyjna zapewnia prowadzenie postępowania mediacyjnego całkowicie on-line.
W takim przypadku nie jest konieczne osobiste stawiennictwo stron. W przypadku przedsiębiorców zapewnia oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania.
W celu rozpoczęcia e-mediacji koniecznym jest o wypełnienie formularza załącznika nr 1 do Regulaminu postępowania mediacyjnego i koszty mediacji
w Kancelarii Mediacyjnej Artur Granecki dostępnego na stronie w zakładce Regulamin.