Mediator Artur Granecki  

Mediator Artur Granecki jest wpisany na Listę Mediatorów W Centrum Mediacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan:

„Głos Biznesu”

Jesteśmy najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jesteśmy głosem biznesu. 

Skupiamy ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jesteśmy członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców mamy przedstawicielstwo w Brukseli i należymy do BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. 

Skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbamy o ich wizerunek. Monitorujemy bariery dla przedsiębiorczości i przygotowujemy własną ekspertyzę makroekonomiczną. Dlaczego warto zostać naszym członkiem i jakie korzyści wynikają ze wspólnego głosu polskich przedsiębiorców? Przekonaj się sam!”. 

(tekst ze strony: konfederacjalewiatan.pl)


Mediacja służy do polubownego rozwiązania sporów w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego (gospodarczego), rodzinnego i opiekuńczego
oraz prawa pracy, jak również w sprawach karnych i administracyjnych.

Mediator ma na celu pomoc w polubownym rozwiązaniu sporów w tym może wspierać strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych,
lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

Ugoda przed mediatorem, podlega zatwierdzeniu przez sąd i jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Wszczęcie postępowania mediacyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).