Kancelaria Mediacyjna Artur Granecki zajmuje się prowadzeniem mediacji w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego (gospodarczego, handlowego), zamówień publicznych, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach i administracyjnych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne przez przepisy prawa.

Mediacje prowadzone są na podstawie zaakceptowanego przez strony lub uzgodnionego z udziałem stron sporu Regulaminu postępowania mediacyjnego
w Kancelarii Mediacyjnej Artur Granecki.

Mediacje w Kancelarii Mediacyjnej Artur Granecki prowadzone są w szczególności w sprawach sporów:
1) dotyczących ważności lub wykonania umów cywilnoprawnych, deweloperskich;
2) o zapłatę należności;
3) związanych z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym;
4) o zniesienie współwłasności;
5) o służebności;
6) o podział nieruchomości wspólnej do korzystania;
7) o nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej;
8) wynikających z naruszenia praw autorskich oraz naruszenia praw w internecie, w tym także dotyczące handlu elektronicznego;
9) prawa komputerowego;
10) prawa prasowego;
11) pomiędzy wspólnotą mieszkaniową i spółdzielnią a jej członkami;
12) w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach;
13) pomiędzy lekarzem a pacjentem, dentystą a pacjentem, kosmetyczką a pacjentem;
14) z zakresu prawa pracy;
15) administracyjnych, w ramach postępowań administracyjnych.