Kancelaria mediacyjna

Kancelaria Mediacyjna Artur Granecki zajmuje się prowadzeniem mediacji w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego (gospodarczego, handlowego), zamówień publicznych, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach i administracyjnych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne przez przepisy prawa. Mediacje prowadzone są na podstawie zaakceptowanego przez strony lub uzgodnionego z udziałem stron sporu […]

O mnie

Artur S. Granecki jest mediatorem wpisanym na Listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, które jest jest instytucją służącą nowoczesnemu, polubownemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych.Czas nieprzerwanego wykonywania zawodu radcy prawnego od 2002r., udział w tym okresie w ogromnej ilości postępowań administracyjnych i sądowych, w tym zakończonych ugodą oraz negocjacjach zapewnia profesjonalne prowadzenie mediacji i gwarantuje jej zakończenie z […]

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!