Artur S. Granecki jest mediatorem wpisanym na Listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, które jest jest instytucją służącą nowoczesnemu, polubownemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
Czas nieprzerwanego wykonywania zawodu radcy prawnego od 2002r., udział w tym okresie w ogromnej ilości postępowań administracyjnych i sądowych, w tym zakończonych ugodą oraz negocjacjach zapewnia profesjonalne prowadzenie mediacji i gwarantuje jej zakończenie z uwzględnieniem ochrony interesów prawnych i majątkowych jej uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *